Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://www.tavarakartano.fi.

Tavarakartano.fi ei luovuta asiakastietojaan kenellekään. Tiedot ovat ainoastaan Tavarakartano.fi:n toimintaa varten. Tietoja ei tulosteta eikä varastoida mihinkään muualle, kuin salasanoin suojattuun tietokantaan.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 12.6.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Jaakko Salmijärvi, Tavarakartano.fi

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Tampereentie 38 B 5, 37500 Lempäälä, puh 050 545 0700

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Jaakko Salmijärvi

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)

Tampereentie 38 B 5, 37500 Lempäälä, puh 050 545 0700

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen.
Lisäksi seurataan asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

5. Rekisterin tietosisältö

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse kaikki omat tietonsa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

– käyttäjälle itselleen
– Tavarakartano.fi tarjouskirjeen muodossa. Tarjouskirjeen voi perua.
– tietoja ei tulla luovuttamaan ylläpitäjien toimesta ulkopuoliselle
taholle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta
– tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

-Tietoihin saattaa olla väliaikainen pääsy järjestelmän ylläpidon takia kolmannella osapuolella. Kaikki ylläpidolliset käyttäjätunnukset luodaan väliaikaisiksi ja positetaan heti kun tarpeelliset järjestelmäkorjaukset on tehty.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
käyttäjillä on henkilökohtainen salasana
– tiedot ovat suojattu salasanalla
-Laitteet sijaitsevat webhotellivuokraajan lukituissa tiloissa
– manuaalista kopiota rekisteristä ei säilytetä
– verkkokaupan järjestelmä poistaa automaattisesti passiviset käyttäjätiedot ja tilaustiedot, joissa takuu on umpeutunut.